Kajaven uusi voimalinja Vuolijoella

Eltel Networks rakentaa Kajave Oy:lle uuden noin 32 km pituisen 110 kilovoltin voimajohdon Metsälamminkangas – Vuolijoki välille. Voimalinja on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen Pyhänselkä – Vuolijoki  400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Uusi voimalinja alittaa 400kV voimalinjan kaksi kertaa (Vaivaissuon alueella ja  Vuottolahden alueella) Johtimen vedot aloitetaan Metsälamminkankaan päästä ja siirrytään järjestyksessä kohti Vuolijoen sähköasemaa. Työmaan aikataulullisista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Rakennuksen aikana meillä on työmaaliikennettä kelkkareitillä ja tämän vuoksi pyydämme kelkkailijoilta erityistä tarkkaavaisuutta ajaessa. Pyrimme ennallistamaan kelkkareitin mahdollisimman nopeasti ylityskohdilta mikäli se on tarpeen.

Työt alkoivat perustusten tekemisellä syksyllä 2020
Projektin on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2021

Kelkkailijan muistilista:

  • Kelkkareiteille on toimitettu varoituskyltit, jotka ilmoittavat työmaalle saapumisesta.
  • Muista nopeusrajoitus.
  • Älä totu olosuhteisiin ajaessa reitillä, tilanteet saattavat muuttua hetkessä (koneet vaihtaa paikkaa
    jne).
  • Pysy reitillä.
  • Kun voimalinja ylittää tien tai kelkkareitin ylityskohtiin rakennetaan ylityspukit, joiden alta kuljetaan
    turvallisesti. Kelkkareittien ylityspukeista tiedotetaan erikseen ja ne merkitään myös maastoon.
  • Työaikamme on normaalisti kello 07:00-19:00

Samankaltaiset artikkelit