Kajaven uusi voimalinja Vuolijoella

Eltel Networks rakentaa Kajave Oy:lle uuden noin 32 km pituisen 110 kilovoltin voimajohdon Metsälamminkangas – Vuolijoki välille. Voimalinja on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen Pyhänselkä – Vuolijoki  400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Uusi voimalinja alittaa 400kV voimalinjan kaksi kertaa (Vaivaissuon alueella ja  Vuottolahden alueella) Johtimen vedot aloitetaan Metsälamminkankaan päästä ja siirrytään järjestyksessä kohti Vuolijoen sähköasemaa. Työmaan aikataulullisista muutoksista ilmoitetaan…